Wełna celulozowa

Wełna celulozowa to ekologiczny i ekonomiczny materiał o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych. Jego struktura składa się z luźnych włókien celulozy w postaci sypkiej
(bez lepiszcza).

Na polski rynek materiał ten trafił stosunkowo niedawno, natomiast w USA, Kanadzie i w krajach skandynawskich stosuje się go z powodzeniem od kilkudziesięciu lat.

Wełna posiada współczynnik Lambda 0,039. Jest to współczynnik porównywalny z innymi materiałami termoizolacyjnymi. Przewaga celulozy ujawnia się w tym, że jej jednorodna, sypka postać eliminuje mostki cieplne, co w praktyce podwyższa wydajność cieplną o 20-30%
w porównaniu z wełną mineralną lub styropianem.

Będąc materiałem powstającym w wyniku przerobu papieru (który powstaje z drewna), celuloza idealnie uzupełnia walory drewna, wykorzystywanego do budowy domów. Jest jego naturalnym uzupełnieniem, zgodnym co do struktury i właściwości.

Chłonność wilgoci wełny jest na tyle duża, że niekiedy pojawia się problem z wykryciem drobnych przecieków w połaci dachowej. Jest to "wada", która jednocześnie potwierdza zaletę, jaką jest higroskopijność, czyli wchłanianie wilgoci.